تمامی فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد

در سال ۱۹۹۶ گروهی هشت نفره از خبره ترین کوه نوردان تصمیم می گیرند که کوه بلند اورست را فتح کنند