تمامی فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد

یک پلیس سابق استخدام می شود تا یک قاتل زنجیره ای را که طبق شعر بنگالی قتل های خود را انجام می دهد ، ردیابی کند.

دارای رتبه ی ۲۱ در میان فیلم های برتر هند