تمامی فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد

به دلیل شرایط دشوار آب و هوایی، چند نفر مجبور می‌شوند در کنار هم در یک مهمانخانه سر کنند. در این میان موجودی ترسناک ...