تمامی فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد

هواپیما رباها قصد دارند به هر طریقی وارد کابین خلبان شوند، اما خلبان باید برای حفظ کنترل هواپیمای خود بجنگد…