تمامی فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد

یک بازپرس جنایات ویژه با قاتلی زنجیره ای گروهی را تشکیل می دهد تا بتواند یک سندیکای جهانی قاچاق کودکان را متلاشی کند